Công trình đường chạy nhựa tổng hợp trường ĐH Từ Sơn - Bắc Ninh

Tên dự án          :    Cải Tạo, Sửa Chữa Sân Điền Kinh Trường ĐH Từ Sơn - Bắc Ninh
Địa điểm            :    Phường Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh
Chủ đầu tư        :    Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh
Hạng mục         :    Cải Tạo, Sửa Chữa Sân Điền Kinh 2.
Tổng diện tích   :     6.368.51m2

 

 

 

 

 

 Khách hàng của chúng tôi