Cải Tại Nâng Cấp Sân Vận Động Tỉnh SvayRieng - Cambodia

Cải Tại Nâng Cấp Sân Vận Động Tỉnh SvayRieng - Cambodia
- Giàn đèn chiếu sáng 1500W Sân Vận Động Tỉnh SvayRieng
- Nâng cấp cải tạo, trồng cỏ tự nhiện Sân Vận Động Tỉnh SvayRieng
- Lắp đặt ghế khàn đài Sân Vận Động Tỉnh SvayRiengKhách hàng của chúng tôi